Kerman Persian Rugs

18x24 Antique Persian Kerman Rug
18×24 Antique Persian Kerman Rug
PERSIAN KERMAN PALACE 17x27
17×27 PERSIAN KERMAN RUG
17x24 Persian Kerman Rug
17×24 Antique Persian Kerman Rug
16x29 Persian Kerman Rug
16×29 Persian Kerman Rug
15x30 Persian Kerman Rug
15×30 PERSIAN Cyrus Crown® KERMAN RUG
15x27 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
15×27 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
15x26 Persian Kerman Rug
15×26 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
15x23 Persian Kerman Rug
15×23 PERSIAN KERMAN RUG
14x28 Persian Kerman Rug
14×28 Persian Kerman Rug
14x26 Persian Kerman Rug
14×26 Persian Kerman Rug
14x24 Persian Kerman Rug
14×24 Persian Kerman Rug
14x24 Persian Kerman Rug
14×24 Persian Kerman Rug
14x23 Persian Kerman Rug
14×23 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
14x23 Persian Kerman Rug
14×23 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
14x22 Persian Kerman Rug
14×22 PERSIAN Cyrus Crown® KERMAN RUG
14x21 Persian Kerman Rug
14×21 PERSIAN Cyrus Crown® KERMAN RUG
14x21 Persian Kerman Rug
14×21 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
14x19 Persian Kerman Rug
14×19 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
14x18 Persian Kerman Rug
14×18 Persian Kerman Rug
14x18 Persian Kerman Rug
14×18 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
14x18 Persian Kerman Rug
14×18 PERSIAN Cyrus Crown® KERMAN RUG
14x17 Persian Kerman Rug
14×17 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
14x16 Persian Kerman Rug
14×16 PERSIAN Cyrus Crown® KERMAN SQUARE RUG
14x16 Persian Kerman Rug
14×16 PERSIAN Cyrus Crown® KERMAN RUG
14x17 Persian Kerman Rug
14×16 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
14x14 Persian Kerman Rug
14×14 PERSIAN KERMAN Square RUG
13x24 Persian Kerman Rug
13×24 PERSIAN Cyrus Crown® KERMAN RUG
13x24 Persian Kerman Rug
13×24 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
13x23 Persian Kerman Rug
13×23 PERSIAN Cyrus Crown® KERMAN RUG
13x23 Persian Kerman Rug
13×23 PERSIAN Cyrus Crown® KERMAN RUG
13x23 Persian Kerman Rug
13×23 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
13x23 Persian Kerman Rug
13×23 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
13x22 Persian Kerman Rug
13×22 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
13x21 Persian Kerman Rug
13×21 Persian Kerman Rug
13x20 Persian Kerman Rug
13×20 PERSIAN Cyrus Crown® KERMAN RUG
13x20 Persian Kerman Rug
13×20 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
13x20 Persian Kerman Rug
13×20 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
13x17 Persian Kerman Rug
13×17 PERSIAN KERMAN RUG
13x17 Persian Kerman Rug
13×17 Persian Kerman Rug
13x16 Persian Kerman Rug
13×16 Persian Kerman Rug
13x16 Persian Kerman Rug
13X16 PERSIAN Cyrus Crown® KERMAN RUG
13x15 Persian Kerman Rug
13×15 Persian Cyrus Crown® Kerman Square Rug
13x14 Persian Kerman Rug
13×14 Persian Kerman Square Rug
13x14 Persian Kerman Square Rug
13×14 Persian Cyrus Crown® Kerman Square Rug
13x14 Persian Kerman Square Rug
13×14 Persian Cyrus Crown® Kerman Square Rug
12x26 Persian Kerman Rug
12×26 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
12x24 Persian Kerman Garden Panel Rug
12×24 Persian Cyrus Crown® Kerman Garden Panel Rug
12x23 Persian Kerman Rug
12×23 Persian Kerman Rug
12x23 Persian Kerman Rug
12×23 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
12x23 Persian Kerman Rug
12×23 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
12x23 Persian Kerman Rug
12×23 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
12x22 Persian Kerman Rug
12×22 Persian Kerman Rug
12x22 Persian Kerman Rug
12×22 Persian Kerman Rug
12x21 Persian Kerman Rug
12×21 PERSIAN KERMAN RUG
12x21 Persian Kerman Rug
12×21 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
12x21 Persian Kerman Rug
12×21 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
12x21 Persian Kerman Rug
12×21 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
12x21 Persian Kerman Rug
12×21 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
12x21 Persian Kerman Rug
12×21 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
12x21 Persian Kerman Rug
12×21 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
12x20 Persian Kerman Rug
12×20 Persian Kerman Rug
12x20 Persian Kerman Rug
12×20 Persian Kerman Rug
12x20 Persian Kerman Rug
12×20 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
12x20 Persian Kerman Rug
12×20 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
12x20 Persian Kerman Rug
12×20 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
13x22 Persian Kerman Rug
12×20 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
12x20 Persian Kerman Rug
12×20 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
12x20 Persian Kerman Rug
12×20 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
12x19 Persian Kerman Rug
12×19 Persian Kerman Rug
12x19 Persian Kerman Rug
12×19 Persian Kerman Rug
12x19 Persian Kerman Rug
12×19 Persian Kerman Rug
12x19 Persian Kerman Rug
12×19 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
12x19 Persian Kerman Rug
12×19 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
12x19 Persian Kerman Rug
12×19 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
12x19 Persian Kerman Rug
12×19 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
12x19 Persian Kerman Rug
12×19 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
12x19 Persian Kerman Rug
12×19 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
12x18 Persian Kerman Rug
12×18 PERSIAN KERMAN RUG
12x18 Persian Kerman Rug
12×18 Persian Kerman Rug
12x18 Persian Kerman Rug
12×18 Persian Kerman Rug
12x18 Persian Kerman Rug
12×18 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
12x18 Persian Kerman Rug
12×18 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
12x18 Persian Kerman Rug
12×18 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
12x18 Persian Kerman Rug
12×18 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
12x18 Persian Kerman Rug
12×18 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
12x17 Persian Kerman Rug
12×17 PERSIAN KERMAN RUG
12x17 Persian Kerman Rug
12×17 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
12x17 Persian Kerman Rug
12×17 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
12x17 Persian Kerman Rug
12×17 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
12x16 Persian Kerman Rug
12×16 Persian Kerman Rug
12x16 Persian Kerman Rug
12×16 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
12x16 Persian Kerman Rug
12×16 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
12x16 Persian Kerman Rug
12×16 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
12x15 Persian Kerman Rug
12×15 Persian Kerman Rug
12x15 Persian Kerman Rug
12×15 Persian Kerman Rug
12x15 Persian Kerman Rug
12×15 Persian Kerman Rug
12x15 Persian Kerman Rug
12×15 Persian Kerman Rug
12x15 Persian Kerman Rug
12×15 Persian Kerman Rug
12x15 Persian Kerman Rug
12×15 Persian Kerman Rug
12x15 Persian Kerman Rug
12×15 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
12x15 Persian Kerman Rug
12×15 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
12x15 Persian Kerman Rug
12×15 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
12x14 Persian Kerman Rug
12×14 Persian Kerman Square Rug
12x14 Persian Kerman Rug
12×14 Persian Cyrus Crown® Kerman Square Rug
12x14 Persian Kerman Rug
12×14 Persian Cyrus Crown® Kerman Square Rug
12x13 Persian Kerman Rug
12×13 Persian Kerman Square Rug
12x13 Persian Kerman Rug
12×13 Persian Kerman Square Rug
12x13 Persian Kerman Rug
12×13 Persian Kerman Square Rug
12x12 Persian Kerman Rug
12×13 Persian Cyrus Crown® Kerman Square Rug
12x12 Persian Kerman Square Rug
12×12 Persian Kerman Square Rug
12x12 Persian Kerman Rug
12×12 Persian Kerman Square Rug
12x12 Persian Kerman Square Rug
12×12 Persian Cyrus Crown® Kerman Square Rug
12x12 Persian Kerman Rug
12×12 Persian Cyrus Crown® Kerman Square Rug
11×23 Persian Kerman Rug
11×23 Persian Kerman Rug
11x23 Persian Kerman Rug
11×23 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
11x22 Antique Kerman Garden Design Rug
11×22 Antique Kerman Garden Motif Rug
11x21 Persian Kerman Rug
11×21 Persian Kerman Rug
11x20 Persian Kerman Rug
11×20 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
11x20 Persian Kerman Rug
11×20 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
11x19 Persian Kerman Rug
11×19 Persian Kerman Rug
11x19 Persian Kerman Rug
11×19 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
11x18 Persian Kerman Rug
11×18 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
11x17 Persian Laver Kerman Rug
11×17 Persian Laver Kerman Rug
11x17 Persian Kerman Rug
11×17 Persian Kerman Rug
11x15 Persian Kerman Rug
11×15 Persian Kerman Rug
11x15 Persian Kerman Rug
11×15 Persian Kerman Rug
11x15 Persian Kerman Rug
11×15 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
11x15 Persian Kerman Rug
11×15 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
11x15 Persian Kerman Rug
11×15 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
11x15 Persian Kerman Rug
11×15 Antique Persian Kerman Rug
11x14 Persian Kerman Rug
11×14 Persian Kerman Rug
11x14 Persian Kerman Rug
11×14 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
11x14 Persian Kerman Rug
11×14 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
11x14 Persian Kerman Rug
11×14 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
11x14 Persian Kerman Rug
11×14 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
11x14 Persian Kerman Rug
11×14 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
11x13 Persian Kerman Rug
11×13 Persian Kerman Square Rug
11x13 Persian Kerman Square Rug
11×13 Persian Cyrus Crown® Kerman Square Rug
11x13 Persian Kerman Square Rug
11×13 Persian Cyrus Crown® Kerman Square Rug
11x13 Persian Kerman Rug
11×13 Persian Cyrus Crown® Kerman Square Rug
11x12 Persian Kerman Rug
11×12 Persian Kerman Square Rug
10x24 Persian Kerman Rug
10×23 PERSIAN KERMAN RUG
10x20 Persian Kerman Rug
10×20 Persian Kerman Rug
10x19 Persian Kerman Rug
10×19 Persian Kerman Rug
10x19 Persian Kerman Rug
10×19 Persian Kerman Rug
10x19 Persian Kerman Rug
10×19 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
10x19 Persian Kerman Rug
10×19 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
10x19 Persian Kerman Rug
10×19 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
10x17 Persian Kerman Rug
10×17 Persian Kerman Rug
10x17 Persian Kerman Rug
10×17 Persian Kerman Rug
10x17 Persian Kerman Rug
10×17 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
10x16 Persian Kerman Rug
10×16 Persian Kerman Rug
10x16 Persian Kerman Rug
10×16 Persian Kerman Rug
10x15 Persian Kerman Rug
10×15 Persian Kerman Rug
10x15 Persian Kerman Rug
10×15 Persian Kerman Rug
10x15 Persian Kerman Rug
10×15 Persian Kerman Rug
10x15 Persian Kerman Rug
10×15 Persian Kerman Rug
10x15 Persian Kerman Rug
10×15 Persian Kerman Rug
10x15 Persian Kerman Rug
10×15 Persian Kerman Rug
10x15 Persian Kerman Rug
10×15 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
10x15 Persian Kerman Rug
10×15 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
10x15 Persian Kerman Rug
10×15 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
10x15 Persian Kerman Rug
10×15 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
10x15 Persian Kerman Rug
10×15 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
10x14 Persian Kerman Rug
10×14 Persian Kerman Rug
10x14 Persian Kerman Rug
10×14 Persian Kerman Rug
10x14 Persian Kerman Rug
10×14 Persian Kerman Rug
10x14 Persian Kerman Rug
10×14 Persian Kerman Rug
10x14 Persian Kerman Rug
10×14 Persian Kerman Rug
10x14 Persian Kerman Rug
10×14 Persian Kerman Rug
10x14 Persian Kerman Rug
10×14 Persian Kerman Rug
10x14 Persian Kerman Rug
10×14 Persian Kerman Rug
10x14 Persian Kerman Rug
10×14 Persian Kerman Rug
10x14 Persian Kerman Rug
10×14 Persian Kerman Rug
10x14 Persian Kerman Rug
10×14 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
10x13 Persian Kerman Rug
10×13 Persian Kerman Rug
10x13 Persian Kerman Rug
10×13 Persian Kerman Rug
10x13 Persian Kerman Rug
10×13 Persian Kerman Rug
10x13 Persian Kerman Rug
10×13 Persian Kerman Rug
10x13 Persian Kerman Rug
10×13 Persian Kerman Rug
10x13 Persian Kerman Rug
10×13 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
10x13 Persian Kerman Rug
10×13 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
10x12 Persian Kerman Square Rug
10×12 Persian Kerman Square Rug
10x12 Persian Kerman Square Rug
10×12 Persian Kerman Square Rug
10x12 Persian Kerman Rug
10×12 Persian Kerman Square Rug
10x11 Persian Kerman Square Rug
10×11 Persian Cyrus Crown® Kerman Square Rug
10x10 Persian Kerman Rug
10×10 Persian Kerman Square Rug
8x14 Persian Kerman Rug
 8×14 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
8x12 Persian Kerman Rug
 8×12 Persian Kerman Rug
 8×12 Persian Kerman Rug
8x11 Persian Kerman Rug
 8×11 Persian Kerman Rug
8x11 Persian Kerman Rug
 8×11 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
8x11 Persian Kerman Rug
 8×11 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
9x20 Persian Kerman Rug
9×20 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
9x16 Persian Kerman Rug
9×16 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
9x15 Persian Kerman Crown Rug
9×15 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
9x15 Persian Kerman Rug
9×15 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
9x14 Persian Kerman Rug
9×14 Persian Kerman Rug
9x13 Persian Kerman Rug
9×13 Persian Kerman Rug
9x13 Persian Kerman Rug
9×13 Persian Kerman Rug
9x13 Persian Kerman Rug
9×13 Persian Kerman Rug
9×13 Persian Kerman Rug
9x13 Persian Kerman Rug
9×13 Persian Kerman Rug
9x13 Persian Kerman Rug
9×13 Persian Kerman Rug
9x13 Persian Kerman Rug
9×13 Persian Kerman Rug
9x12 Persian Kerman Rug
9×12 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
7x15 Persian Kerman Rug
7×15 Persian Kerman Rug
7x13 Persian Kerman Rug
7×13 Persian Kerman Rug
7x11 Persian Kerman Rug
7×11 Persian Kerman Rug
7x10 Persian Kerman Rug
7×10 Persian Kerman Rug
7x10 Persian Kerman Rug
7×10 Persian Kerman Rug
7x10 Persian Kerman Rug
7×10 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
7x10 Persian Kerman Rug
7×10 Persian Cyrus Crown® Kerman Rug
6x10 Persian Kerman Rug
6×10 Persian Kerman Rug
6x10 Four Seasons Garden Design Rug
6×10 Persian Four Seasons Garden Design Rug
About Kerman Rugs / Kirman Rugs

Kerman is both a city and capitol of the Kerman Province in southern central Iran.  Many of the districts of Kerman city are surrounded by mountains, while the northern region is located in desert area. After the overthrow of the Qajar in the 1790’s, the new and current city of Kerman was rebuilt northwest of the old.

Persian Kerman rugs and textile weavings are easily traced back to the 16th century, and have been referenced as far back as the late 13th century.

A great surge in population and expansion of Kerman transpired during the Safavid Dynasty, which produced among today’s most well known examples of Persian rugs known for masterpieces dating more than 500 years past. Kerman also was a main producer during the great weaving period of the 19th century venerating Safavid-period revival of rug production. For much of its rich history in Persian rug weaving, Kerman has been well known as one of the oldest producers of highly decorative and intricate workshop style Persian rugs and carpets.

Persian Kerman rugs are often curvilinear in motif and sub-categorized into four main types: Kerman, Kermanshah (commonly of the 19th century), Lavar Kerman (from the area of Ravar Kerman commonly 19th & very early 20th centuries) and American and or European Kerman rugs; Kerman rugs with European & Baroque influence of post WWI Western decorative taste (commonly of the early 20th century).

Kerman is also known as having among the longer producing rug manufacturers of the 19th and 20th centuries including Castelli, Costigian, and Dilmaghani.  These producers contributed to the important and historic tie of 19th and 20th century Kerman rug production.  Quality Kerman rug producers of the 20th century include Arjomand, Dilmaghani & Tabrizchi.

Alternate spellings: Kerman, Kirman.

Including Kerman rug types such as:  American Kerman, Arjomand Kerman, Crown Kerman, European Kerman, Kerman rugs, Kermanshah, Laver Kerman (Raver), Tabrizchi Kerman.